FREEDOMS January 6, 2013 "Sinsyun Yohohama Pro-Wrestling Festa" - Yokohama, Japan

Freedoms 01 06 2013 3

Freedoms 01 06 2013 3Freedoms 01 06 2013 2Freedoms 01 06 2013 1

Variations

1. Antonio Honda, Keizo Matsuda and The W*inger vs. Brahman Kei, Brahman Shu and Karate Brahman
2. Amigo Suzuki, Gabai-jichan & Great Kojika vs. HIROKI, Kamui & Takashi Sasaki
3. Hideyoshi Kamitani, Hiroshi Fukuda & Tank Nagai vs. Neko Nitta, Risa Sera & Yusaku Ito
4. Brahman Kei, Brahman Shu & Karate Brahman vs. Captain Abnormal, Jun Kasai & Minoru Fujita
5. Acer-8, Guruken Diver & Menso~re Oyaji vs. HIROKI, Kamui & Takashi Sasaki
6. Kenji Fukimoto & Masashi Takeda vs. SUSUMU & Tatsuhito Takaiwa
7. Captain Abnormal, Jun Kasai & Minoru Fujita vs. HIROKI, Kamui & Takashi Sasaki

You need to purchase "Watch Online" version to watch!