BJW March 25, 2012 "Death Market 8" - Nagoya, Japan

Bjw 03 23 2012 2

Bjw 03 23 2012 2Bjw 03 23 2012 1Bjw 03 23 2012 3

Variations

 

1. Takumi Tsukamoto vs. Kazuki Hashimoto
2. Shinya Ishikawa vs. Adam Cole
3. Barbed Wire Board & Fluorescent Light Tubes Board Death Match: Shadow WX & Ryuji Yamakawa vs. Kankuro Hoshino & DJ Hyde
4. Brahman Shu, Brahman Kei & Shinobu vs. Daisuke Sekimoto, Masashi Takeda & Masashi Otani
5. 166 Noodles Death Match: Abdullah Kobayashi, Jun Kasai & Jaki Numazawa vs. Ryuji Ito, Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto
6. Yoshihito Sasaki vs. Bad Bones
7. Sami Callihan vs. Yuji Okabayashi

 

You need to purchase "Watch Online" version to watch!